Borgås Gårdsväg – Varla – Kungsbacka

FAKTA

 • ADRESS
  Borgås Gårdsväg 1
  434 39 Kungsbacka
 • LOKALTYP
  Butik, Showroom
 • OMRÅDE
  Varla
 • STORLEK
  363 m²

OM FASTIGHETEN

Vår fastighet Varlahuset har bästa skylt och logistiska läge i Varla. Fastigheten upptar ett eget kvarter med infarter från väster och öster. Vi har för omgående tillträde nu en butik & utställnings lokal om totalt 363 kvm. Denna Hörnlokal har bästa skyltläge i det SÖ hörnet av fastigheten. 10-tal P-platser finns att tillgå omedelbart utanför lokalen. Lokalen är belägen omedelbart öster om den stora Bilia anläggningen. Närmaste granne i SO är Plantagen, Sova-butiken, Kvik, i Norr Djursjukhuset, Bil-center Väst m.fl.

LOKALEN är fribärande (utan pelare) vilket medger stor flexibilitet. Nuvarande disposition framgår av bifogad planskiss. Takhöjden kan vid behov ökas till cirka 3 – 4 meter inom respektive takbalksektioner (bredd balk är 7 m). Möjlighet finns även att öppna upp och utöka lokalen med c:a 220 kvm mot väster (se vit lokal 2 på planskissen).
Vid utökning erhålles access även mot söder och mot fastighetens väg & P-platser i väster.

YTTERLIGARE butiksytor, kontor, showroom eller service/ lager funktioner kan efter behov hyras i mittenbyggnaden. Tillkommande lokaler (upp till cirka 1150 kvm) kan i bottenplan erhålla access med butikslokal 1+2. Totala ytor att disponera för dig som behöver en större lokal är därmed cirka 1300 kvm i bottenplan och 780 kvm i plan ett. 2 hissar finns f.n. i mittenbyggnaden. En hiss har anslutning till lastintaget mot öster, en hiss i anslutning den generösa trappen upp till plan ett.

BYGGRÄTT finns därutöver om cirka 200 utbyggnad (medger ytterligare c:a 400 kvm yta i två plan). För dig som möjligen söker på sikt ett ännu större kontors/ servicekomplex finns därutöver ytterligare expansionsmöjligheter inom fastigheten.

ALTERNATIV UPPDELNING AV LOKALERNA i lämpliga enheter och olika verksamheter från cirka 100 kvm kan vara ett alternativ. Söker Du mindre verksamhetslokal* då är Du välkommen att snarast anmäla ditt intresse. (* café/ och restaurang verksamhet är dock ej aktuellt)

ÖVRIGT
Takhöjden i mittenbyggnaden är cirka 2,70 – 2,90 meter. Byggnaden uppfördes 2000-2001 och har extremt bra ventilation. I syfte att spara energi och därmed ytterligare få ned uppvärmnings och AC-kostnader, tilläggisolerades bl.a. lokalernas ytterväggar år 2007. Takkonstruktionen erhöll en helt ny och kraftigare isolering år 2016. Uppvärmning sker genom fjärrvärme. AC sker vid behov genom ett avancerat vätskekylsystem.
Hela byggnaden är pålad och tål tung hantering i bottenplan. Tung gods hantering sker från öster.

HYRESGÄSTANPASSNING
Hyresgästanpassningar sker efter överenskommelse och kan avse viss inredning, takhöjder, ytskikt och andra faciliteter. Även utbyggnad eller facelift av fasaddelar, entré/fönsterpartier, portar etc.